כמה מילים אודות ימין ושמאל


"Ready Steady Move!" מפתחת את השילוב בין שתי אונות המוח – הימנית והשמאלית –
במטרה להשיג למידה מיטבית. ברוב הפעילויות שהאדם מבצע יש הצלבה בין ימין לשמאל, ולכן חיוני ביותר עבור ילדים צעירים ששני צידי המוח יתפתחו בו-זמנית.

מה הקשר?

מחקרים חדשים מראים כי חלק גדול מהמוח נכנס לפעולה בזמן פעילות פיזית – הרבה יותר מאשר בזמן שאנו יושבים ללא מעש. התנועה מגבירה את פעילות מחזור הדם, וכך משתפרת העברת חמצן, מים וגלוקוזה אל המוח. כל אלה ממריצים את פיתוח מרכזי הלמידה אצל ילדים צעירים.

  • המוח הימני: באונה הימנית של המוח ממוקמים הרגשות והאינטואיציה. ניתן להמריץ את תפקודי המוח הימני באמצעות מוזיקה, שירים ותרגילים המשלבים תשומת לב לקצב, הצגת סיפורים, או תנועות מובְנות באופן דומה.
  • המוח השמאלי: באונה השמאלית של המוח נמצאות מיומנויות לוגיות כגון מתמטיקה, כישורי שפה ודיבור. ניתן לפתח את מיומנויות המוח השמאלי באמצעות תנועות אשר עושות שימוש בזיכרון מרחבי, קואורדינצית יד-עין, או תרגילים המשלבים תנועות ידיים.

פעולות שמטרתן גוף בריא יותר ורכישת שפה חדשה

הפעילויות הכלולות בתוכנית "Ready Steady Move!" פותחו במיוחד במטרה לעזור לילדים צעירים לפתח גוף בריא יותר, ולהגביר את יכולתם לרכוש שפה חדשה. השיעורים כוללים מגוון רחב של פעילויות מהנות ומאתגרות, אשר ממריצות את תפקודי המוח הימני והשמאלי כאחד, ומתנהלות באווירה מהנה ומעודדת.